Årets julklapp

"Valfrihet gynnar alla"

Asså, här verkar forskarna faktiskt inte ens själva veta hur det ligger till.

I rapporten Konkurrensens konsekvenser har ledande välfärdsforskare analyserat effekterna av konkurrens i produktionen av välfärdstjänster (asså typ vård, skola, omsorg etc.) Slutsatsen?

“Det råder en anmärkningsvärd brist på kunskap om effekterna av konkurrens i den svenska välfärdssektorn. Utifrån befintlig forskning går det inte att hitta belägg för att reformeringen av offentlig sektor medfört de stora kvalitets- och effektivitetsvinster som man hoppades på.”
(Läs sammanfattningen här)

Och SÅKLART finns det ju både bra och dåliga exempel på valfrihetens konsekvenser. Men här kommer några som gör lite ont i magen: