Årets julklapp

Om rapporten Konkurrensens konsekvenser

Konkurrensens konsekvenser är utgiven av SNS. SNS är en politiskt oberoende ideell förening med syftet att genom forskning och fakta bidra med lösningar på centrala samhällsproblem. Företag, myndigheter och organisationer är medlemmar.

Konkurrensens konsekvenser är skriven av forskare som gått igenom statistik och forskning på stora välfärdsområden: förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen, hälso- och sjukvården, arbetsmarknadspolitiken samt insatser för äldre och funktionshindrade.