Årets julklapp

Skola

Skolverket skriver så här om det fria skolvalet: “Skolverket bedömer att det fria skolvalet sannolikt har bidragit till ökade resultatskillnader mellan skolor och en ökad socioekonomisk skolsegregation och därmed till minskad likvärdighet.” De utvecklar vidare på SVDs debattsida:

“Betydelsen av vilken skola en elev går i har blivit avsevärt större.”…“Elever med hög studiemotivation och starkt engagemang i läsning samlas på skolor där det finns många andra studiemotiverade elever. Det får negativa konsekvenser för likvärdigheten eftersom elevers resultat även påverkas av skolkamraterna och av lärares förväntningar.”

Dessutom verkar det finnas ett mönster för vilka elever som är välkomna eller inte i vissa friskolor. Uppdrag granskning kollade ett 50-tal friskolor runt om i landet. På 27 av skolorna fick en “ambitiös flicka” en plats eller fick åtminstone höra att det fanns “goda möjligheter”. När samma skolor fick frågan om att ta emot en “pojke med problem” så lät hälften av de skolor som varit positivt inställda till flickan helt annorlunda. Så det där med ”alla” kanske inte betyder ”alla” här heller. Eller? Vem VET? Just därför är det bra att prata om.