Årets julklapp

Jäm(o)likheter i vården

Socialstyrelsen kollade lite på det här med vården. Och DE skrev på sina tangentbord att:

  • Kvinnor rapporterar mer än dubbelt så ofta som män att de blivit kränkta inom vården.
  • Färre kvinnor än män får de läkemedel som rekommenderas enligt riktlinjerna, även om de har samma diagnos.
  • Kvinnor har inte samma tillgång som män till nyare och dyrare läkemedel.
  • Kvinnor får i mindre utsträckning än män medicinering enligt de nationella riktlinjerna, exempelvis i samband med hjärt-kärlsjukdom.
  • Kvinnor råkar oftare ut för biverkningar och får oftare läkemedel som är olämpliga i kombination med varandra.
  • Vid neuropsykiatriska tillstånd som till exempel ADHD tycks det finnas en manlig norm som kan medföra att flickor och kvinnor inte blir rätt diagnostiserade och inte får adekvat behandling.