Årets julklapp

(O)trygghet utomhus

Enligt Brottsförebyggande rådet uppger 24 procent av kvinnorna att de känner sig ganska eller mycket otrygga - eller - till och med låter bli att gå ut. Siffran för män är sex procent. Så var fjärde kvinna känner sig alltså begränsad att gå ut. Och var sextonde man. Grattis världen!