Årets julklapp

Kvotering: "Den som är mest kompetent ska väl få jobbet!?"

Det låter väl rimligt? Det verkar dock inte funka så.

Enligt SCB har kvinnor högre betyg i både grundskolan och gymnasiet - och 63 procent av de som examineras från högskolan är kvinnor. Trots det här visar SCB att bara fem procent av alla VD:ar i börsnoterade företag är kvinnor.

Så - givet att vi gick efter “kompetens” så borde ju snarare 63 procent av höjdarna vara kvinns..?Annars är det ju nästan MÄNNEN som kvoteras in?

Den här amerikanska studien visar att både kvinnor och män favoriserar män – det spelar alltså marginell roll om det är en man eller kvinna som anställer. I den här studien fick:

  • 127 professorer bedöma identiska CVn - där det enda som skiljde var könet.
  • En kvinna bedömdes i genomsnitt vara värd en ingångslön på 26000 USD, medan den identiska mannen bedömdes vara värd 30000 USD. En nätt skillnad på 4000 USD.
  • På en skala 1-7 bedömdes kompetensen hos männen vara 4 medan kvinnorna kvalade in på 3,3
  • Anställningsbarheten? Männen 3,8, kvinnorna 2,9
  • Samt “värd ett mentorskap”? Männen 4,7, kvinnorna 4.

Frågor på det?

(Studien genomfördes vid Yale University 2012. Deltagarna skulle bedöma fiktiva personers arbetsansökningar. De fiktiva personerna gavs slumpmässigt manliga och kvinnliga namn för att det skulle gå att se om samma kompetenser bedömdes olika beroende på könet hos den ansökande.)