Årets julklapp

Maktpositioner i samhället

Enligt SCB var fem procent av styrelseordföranden och sex procent av de verkställande direktörerna i börsnoterade företag kvinnor 2015. Så för varje kvinna i toppen går det NITTON män.