Årets julklapp

Sammanfattning

Så… Kvinnor har alltså lägre löner och lägre pensioner, de når väldigt sällan höga positioner i näringslivet, de utsätts i betydligt större utsträckning för sexuellt våld och de löper alltså dubbelt så stor risk för att bli sjukskrivna.

Det låter ju… nästan för sammanhängande för att vara slump? Anar vi en liten struktur?