Årets julklapp

Sjukskrivningar

Enligt SCB s.70 (2014) var 45 000 män och 82 000 kvinnor sjukskrivna mer än 29 dagar under 2013. Det är alltså nästan dubbelt så vanligt att en läkare bedömer att en kvinna inte ska gå tillbaka till arbetsplatsen på grund av risk för hennes hälsa.

Vad DET beror på? DET berättar Arbetsmiljöverket gärna mer om i sin rapport som de lite avslappnat döpt till: “Kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall (RAP 2016:2), kunskapssammanställning