Årets julklapp

Om Fafo och studien

Fafo är en av Norges största forskningsstiftelser för samhällsvetenskaplig forskning och har funnits sedan 1982. Syftet med Fafo är att utveckla kunskap om deltagande, försörjning, demokrati, utveckling och välstånd.

Rapporten ‘When poverty meets affluence’ från 2015 är den första storskaliga, kvantitativa kartläggningen av det rapporten benämner som ‘street workers from Romania’. De har intervjuat 1269 personer i Stockholm, Köpenhamn och Oslo om deras levnadsförhållanden, orsakerna bakom att de migrerat, deras förväntningar på framtiden och deras strategier för att klara sig på gatorna.