Årets julklapp

Utlandsfödda diskrimineras i skolan

En studie gjord vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan visar följande: När gymnasieläraren rättar sina prov på sina egna elever får eleverna med svensk bakgrund 8% högre poäng än de med utländsk bakgrund (födda utomlands, eller med minst en förälder som är det). När proven rättas anonymiserat försvinner skillnaden mellan de två grupperna helt.

Ett exempel: Lärare A är Linnea och James lärare. När A rättar Linnea och James svenskaprov får Linnea 8% högre poäng än James. När lärare B rättar samma prov - utan att veta vilka eleverna är - får Linnea och James lika, men lite lägre poäng. När läraren känner eleverna får eleven med svensk bakgrund 16% högre poäng medan eleven med utländsk bakgrund bara får 4% högre. Som forskarna sammanfattar det: “Icke-anonymiserade prov gynnar elever med svensk bakgrund”

(Bjorn Tyrefors Hinnerich, Erik Höglin & Magnus Johannesson (2015) Discrimination against students with foreign backgrounds: evidence from grading in Swedish public high schools, Education Economics, 23:6, 660-676, DOI: 10.1080/09645292.2014.899562)