Årets julklapp

Utlandsfödda har lägre lön och sämre villkor

DN hänvisar till en TCO-studie som visar att utrikesfödda akademiker har lägre lön - i samtliga OECD-länder - och dessutom ofta är överkvalificerade. I Sverige är löneskillnaden drygt 10 %. (Alltså ungefär en månadslön per år…)

Fackförbundet LO har i sin rapport Lön efter födelseland konstaterat att medellönen för anställda som är födda i utlandet är i genomsnitt 2 000 kronor lägre än för anställda födda i Sverige. Och när det gäller personer födda i Afrika, Asien och Sydamerika är medellönen nästan 4 000 kronor lägre. (Rapporten är dock noga med att det finns många förklaringar till detta - som klass, yrke och sektor samt antal år boende i Sverige. Men med hänsyn även till dessa variabler så kvarstår 3-4 procents löneskillnad mellan födda i utlandet och födda i Sverige.)

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (som ligger under Arbetsmarknadsdepartementet) har konstaterat att invandrare som kommit till Sverige som barn och alltså fått sin högsta utbildning i Sverige ändå har lägre lön och än infödda. Det är svårt att generalisera hur mycket pengar det rör sig om eftersom effekterna skiljer sig åt beroende på var man kommer ifrån men de som invandrat från Afrika, Asien och Latinamerika “missgynnas i synnerhet”. (i rapporten Unga invandrare – utbildning, löner och utbildningsavkastning)