Årets julklapp

Utlandsfödda har svårare att få jobb

En studie från Linnéuniversitetet visade att arbetssökande med svenskklingande namn kallades till intervju i 50% fler fall än personer med utlandsklingande namn.

DN genomförde också en undersökning som visade att när män med arabisktklingande namn ringde på en utlyst tjänst fick de ofta höra att tjänsten var tillsatt. När män med svenskklingande namn ringde upp efteråt kallades de ofta till intevju. Totalt var vart femte jobb stängt för män med arabisktklingande namn.

“Jojo, så såg det ut - i två studier”. Javisst - och här finns många fler studier som visar liknande resultat.

(Studien från Linnéuniversitetet är en doktorsavhandling gjord av Magnus Carlsson: Essays on discrimination in hiring. Carlsson M. (2009) Växjö: Växjö University Press.)