Årets julklapp

Utbildning

En rapport från EU-kommissionen visar att cirka 22% av de romska barnen i Rumänien inte går i grundskolan (vart femte). I Bulgarien är motsvarande siffra 15%, i Grekland 35%.

På gymnasienivå siffran betydligt lägre; bara 15% av romska ungdomar läser en utbildning på högre nivå än grundskola. (Länderna i EU-kommissionens rapport är: Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Grekland.)