Årets julklapp

Stormar är dyra

Enligt Världsbanken bör vi i Nordatlanten räkna med en ökning av allvarliga stormar på 40 procent om temperaturen ökar med två grader. Och en ökning på 80 procent om temperaturen ökar med fyra grader.

Exempel på dyra stormar? En rapport från Energimyndigheten uppskattar de totala kostnaderna för stormen Gudrun till ungefär 10 miljarder kronor (se rapportens förord).

Och den amerikanska orkanen Katrina beräknas ha kostat mer än 100 miljarder dollar. Det är ju jättedyrt.