Årets julklapp

Sjukdomar

Ett varmare klimat ökar också risken för smittspridning. Myndigheten för Samhällsberedskap tror att vi ska bereda oss på att:

  • Helt nya sjukdomar och sjukdomsbärare kan komma in i landet.
  • De högre temperaturerna ökar risken för tillväxt av mikroorganismer i livsmedel och därigenom spridning av matöverförda sjukdomar.
  • Smittspridning genom förorenat vatten vid livsmedelsproduktion kan komma att öka på grund av ökad risk för översvämningar.
  • Och ger följande exempel på infektionssjukdomar det kan röra sig om: TBE, borreliainfektioner, visceral, leishmaniasis, badsårsfeber, EHEC, cryptospiridos, campylobacterinfektion, algtoxinförgiftning, legionella och toxinmatförgiftning.

Jävlig o-king, kort och gott.